Kalednář akcí pro projekt e-nebezpčení není udržován. Veškeré aktivity projektu převzal projekt e-bezpeci.cz