Několik posledních let je ve znamení mohutného rozvoje informačních a komunikačních technologií, které zasahují do všech oblastí lidského života. Jsou využívány k zábavě, vzdělávání, vyhledávání informací všeho druhu, k mezilidské komunikaci. Moderní komunikační technologie (zejména mobilní telefony a internet) jsou velmi oblíbené zejména u mladých lidí – dětí a mládeže, kteří často tráví většinu svého volného času právě ve společnosti počítače, internetu a virtuálních kamarádů.

 

Informační a komunikační technologie jsou fascinující nástroje, které umožňují navazovat virtuální vztahy, vytvářet virtuální skupiny lidí, kteří by se v běžném „reálném“ životě nesetkali. Ne každý uživatel internetu je však důvěryhodný, díky anonymitě uživatelů internetu lze jen velmi těžce odhadnout, kdo se nachází na druhé straně.

 

Moderní komunikační technologie je snadné využít, lze je však také snadno zneužít – například k obtěžování uživatelů, vydírání, napadání, manipulaci, zneužití osobních údajů, krádežím identity apod. Úkolem projektu E-Nebezpečí pro učitele je zaměřit se na nejnebezpečnější komunikační techniky a seznámit s nimi učitele, poskytnout jim tak důležité informace, které mohou využít ve své další práci se žáky.

 

Projekt se zaměřuje zejména na:

Kyberšikanu a sexting
Kybergrooming

Kyberstalking a stalking

Fenomén sociálních sítí
(např. Facebook)
Zneužití osobních údajů