Kybergrooming označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu apod.

 

etapy

Manipulace obvykle probíhá následujícím způsobem:

  1. Kybergroomer se u oběti snaží vzbudit důvěru. Informace, které o sobě oběti sděluje (např. věk, pohlaví, zájmy, problémy...) upravuje tak, aby se oběti co nejvíce přiblížil.
  2. Kybergroomer se snaží izolovat oběť od okolí, aby se na něm stala závislá. Útočník se pro oběť stává důvěrným přítelem a jediným člověkem, kterému se svěřuje se svými problémy.
  3. Kybergroomer začíná oběť podplácet dárky či službami, pomocí kterých se snaží od oběti získat diskriminující materiály (především fotografie).
  4. Kybergroomer žádá oběť o osobní schůzku. Osobní schůzka může být výsledkem jak vzájemné dohody, tak vyhrožování či vydírání (nejčastěji pomocí manipulace s fotografií oběti nebo citového vydírání).
  5. Kybergroomer využívá osobního střetnutí s obětí k sexuálnímu obtěžování, sexuálnímu zneužití či zneužívání, znásilnění, fyzickému týrání nebo manipulaci (např. nucení ke krádežím atd.). K takovému chování se kybergroomer může odhodlat až po několikáté schůzce s obětí.

Kybergrooming je zvlášť nebezpečné jednání, které má závažné dopady na své oběti. Oběťmi mohou být jak děti, tak dospělí.