Dnes byla proškolena ZŠ Brodek u Konice a ZŠ Horní Štěpánov.