Projekt E-Nebezpečí pro učitele bude prezentován 8. dubna 2010 na konferenci E-Bezpečí: Rizkové chování v kyberprostoru.

Projekt E-nebezpečí pro pedagogy startuje

Zahájili jsme realizaci preventivně-edukačního projektu E-Nebezpečí pro učitele, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování na internetu, zejména na kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking, sexting a další nebezpečí, která jsou spojena s užíváním internetu a mobilních technologií.