Projekt E-Nebezpečí pro učitele nabízí všem učitelům ZŠ a SŠ z Olomouckého kraje stát se součástí unikátního kurzu zaměřeného na nebezpečnou internetovou komunikaci a jevy, které jsou s touto komunikací spojeny. Konkrétně jde o témata: kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, hoax a spam, sociální inženýrství, sociální sítě (zejména Facebook) a další nebezpečné komunikační jevy. Tento kurz je pro účastníky zcela ZDARMA!


Znázornění struktury kurzu


Kurz se skládá ze dvou částí:

Prezenční část (4-6 hodin)

Prezenční část kurzu představí účastníkům základní témata kurzu s teoretickým vymezením problémů, praktickými příklady, preventivními opatřeními, se statistikou výskytu těchto jevů v populaci apod. Součástí bude i stručné představení e-learningového studia.

E-learningové studium v systému LMS Unifor

Distanční (e-learningová) část kurzu je realizována online ve studijním prostředí LMS Unifor. Toto prostředí obsahuje multimediální distanční opory, které Vás provedou všemi tématy podrobněji. Součásti systému je také propracovaná komunikace, systém diskusních fór, systém uživatelských profilů, chat a další nástroje. E-learningové studium je řízeno zkušeným týmem tutorů, kteří Vás ve vašem studiu povedou a budou vám pomáhat s jeho zvládnutím. E-learningová část bude probíhat 2 měsíce. Nemusíte nikam dojíždět, studujete odkudkoli (z domova, školy, knihovny), studujete svým vlastním tempem!

cas_kurzu

 

Kurz je určen učitelům všech aprobací (zejména školním metodikům primární prevence).

 

Kurz je zakončen certifikátem (je akreditován v rámci systému DVPP MŠMT).

 

Realizace kurzů je zabezpečena zkušenými lektory NET UNIVERSITY s.r.o., autory a realizátory projektu E-Bezpečí, pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a policisty oddělení prevence kriminality Policie ČR Olomouc.

 

Projekt je realizován s podporou Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky.