Projekt je zaměřen na vzdělávací aktivity pro učitele všech typů škol, kteří potřebují získat nové znalosti a dovednosti v oblasti rizikového chování spojeného s využíváním informačních a komunikačních technologií – zejména internetu a mobilních telefonů.

Projekt nabízí všem pedagogům základních a středních škol působících na území Olomouckého kraje vynikající jednodenní certifikovaný prezenční kurz s následným e-learningovým vzděláváním realizovaným v systému LMS Unifor. Veškeré vzdělávací aktivity (včetně studijních materiálů) jsou zcela zdarma. Nabídka platí do naplnění kurzu účastníky (celkem 280 účastníků).

Detaily o kurzu jsou k dispozici zde.

 

e-nebezpeci_webdesign_19Riziková komunikace Odkaz na kalendář akcí

Vstup do e-learninguFotogalerie z prezenčních akcí TiskovinyCílem projektu je poskytnout systematické a efektivní vzdělávání 280 učitelům ZŠ a SŠ v oblasti sociálně-patologických jevů spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální zejména v souvislosti s tím, jak žáci tráví svůj volný čas.

Projekt se zaměřuje na tyto nebezpečné fenomény:

  • Kyberšikana a sexting
  • Kybergrooming
  • Kyberstalking a stalking
  • Ochrana osobních údajů
  • Problematika zneužití sociálních sítí (Facebook, Libimseti, …)

Učitelé mají v současnosti o sociálně-patologických jevech spojených s ICT velmi málo informací, jsou odkázáni na informace z médií, případně ze specializovaných zdrojů (ty však neposkytují systematickou edukaci). Učitelé navíc nevědí, jak v případných krizových situacích reagovat, které instituce zabezpečují řešení problémových situací, jak postupovat, v jakém případě se obrátit na Policii ČR apod.

 

Ilustrační obrázek

 

Tým projektu složený z expertů na tuto problematiku (řada z nich jsou přímo realizátory informačně-intervenčního projektu E-Bezpečí, pracovníky Preventivně-informační skupiny Policie ČR Olomouc apod.) pod garancí Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D. vám zajistí kvalitní a funkční edukaci s velmi pozitivním dopadem jak na učitele, tak i na jejich žáky.

Realizované vzdělávací akce jsou akreditované v rámci DVPP. Kromě samotné edukace získají učitelé řadu materiálů (přehledové listy, informační brožury, pracovní materiály, rady jak se zachovat a jak co řešit, právní rozbory), které mohou využívat pro svou vlastní výuku. Spolupráce s učiteli bude pokračovat i po skončení projektu prostřednictvím e-learningového studia ve speciálním vzdělávacím prostředí LMS Unifor.